10.5.11

Τροία

 Ο Δούρειος Ίππος όπως τον φαντάστηκαν


 Από τις προσχώσεις η θάλασσα που περιέβαλε την  Τροία έγινε εύφορη πεδιάδα Τροίες διαφόρων εποχών


 Όπως βλέπετε στο σχέδιο, είσοδος μιας παλαιότερης του Τρωϊκού πολέμου ΤροίαςΔεν υπάρχουν σχόλια: