8.5.11

Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

 Κρήνη του Κάιζερ στον Ιππόδρομο Αγία Σοφία


 Δεξαμενή του Ιουστινιανού Τοπκαπί


Δεν υπάρχουν σχόλια: