8.5.11

Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

 Κρήνη του Κάιζερ στον Ιππόδρομο



 Αγία Σοφία






 Δεξαμενή του Ιουστινιανού



 Τοπκαπί


Δεν υπάρχουν σχόλια: